Direktori Pimpinan

Direktur I (pertama) AKBID Muhammadiyah Palopo

dr. H. Abubakar Malinta, CHA

periode 2006-2010

 

 

Direktur II (kedua) AKBID Muhammadiyah Palopo

Hj. Mardiana Ahmad, S.SiT.,M.Keb.

periode 2010-2014

 

 

Direktur III (ketiga) AKBID Muhammadiyah Palopo

dr. H. A. Thamrin Juffri, M.Kes.

periode 2014-2018

 

 

Direktur IV (keempat) AKBID Muhammadiyah Palopo

Hikma, S.ST.,SKM.,M.Kes.

periode 2016-2018 (PAW)